chelmiec.pl

Prace nad LSR 2023-2027

 1. Rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w zakresie kamieniarstwa budowlanego poprzez zakup specjalistycznych maszyn i urządzeń
 2. Wsparcie lokalnej przedsiębiorczości poprzez utworzenie nowej działalności gospodarczej pn. SODOBLAST
 3. Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego pn. ,,Eco-Steam" świadczącego innowacyjne mobilne usługi w zakresie czyszcenia i dezynfekcji za pomocą pary wodnej i ozonu
 4. Wsparcie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości poprzez utworzenie nowej działalności gospodarczej świadczącego innowacyjne usługi w zakresie produkcji mebli ze stali
 5. Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego świadczącego usługi mechaniki samochodowej w miejscowości Stróże
 6. Zakup niezbędnych maszyn i narzędzi celem uruchomienia innowacyjnego zakładu stolarskiego w Chełmecu
 7. Rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie usług fotograficznych z elementem promocji gmin obszaru LGD "KORONA SĄDECKA"
 8. Utworzenie nowej działalności gospodarczej polegającej na projektowaniu i sprzedaży specjalistycznych, innowacyjnych - ergonomicznych biurek dla graczy
 9. Utworzenie nowej działalności gospdoarczejna obszarze LGD "KORONA SĄDECKA"w zakresie innowacyjnych usług szkoleniowych i programowania IT
 10. Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług zagospodarowania przestrzeni przydomowej wraz z opieką nad zwierzętami domowymi, wykonywaniem rękodzielniczych ozdób i haftów ręcznych
 11. Utworzenie nowej działalności gospodarczej w zakresie świadczenia kompleksowych usług organizacji przyjęć z wykorzystaniem produktów hand-made
 12. Utworzenie nowej działalności gospodarczej , polegającej na świadczeniu usług noclegowych
 13. Utworzenie nowej działalności gospodarczej na obszarze LGD „Korona Sądecka” w zakresie innowacyjnych usług badań psychologicznych oraz poradnictwa psychologicznego
 14. Utworzenie nowej działalności gospodarczej na obszarze LGD „Korona Sądecka” w zakresie innowacyjnych usług mobilnego studia nagrań
 15. Utworzenie firmy remontowo-budowlanej oraz zakup wysokiej jakości sprzętu do prac remontowo-wykończeniowych
 16. Rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osobę z grupy defaworyzowanej poprzez zakup nowych urządzeń i usług
 17. Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie produkcji i sprzedaży odzieży, bielizny oraz dodatków z jedwabiu przez pracownię krawiecką „Erisa”