chelmiec.pl

Prace nad LSR 2023-2027

1. Pan Piotr Sobczyk - Przewodniczący

2. Pan Piotr Kiełbasa - Wiceprzewodniczący

3. Pani Marta Kościsz - Członek Komisji.