chelmiec.pl

Prace nad LSR 2023-2027

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Korona Sądecka” w ramach realizacji programu LEADER (PROW 2014-2020)

Zasady przetwarzania danych osobowych

RODO – ważne dla Wnioskodawców i Beneficjentów w PROW 2014-2020

LGD „Korona Sądecka” prosi o zapoznanie się z treścią załączonych Oświadczeń dotyczących przetwarzania danych osobowych i przedkładanie ich, stosownie do ich treści, wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy bądź wnioskiem o płatność.