chelmiec.pl

Prace nad LSR 2023-2027

WAŻNY DZIEŃ DLA LGD „KORONA SĄDECKA”!!!

Z ekscytacją oraz wielką przyjemnością informujemy Państwa, że w czwartek 11 stycznia 2024 roku w Muzeum Lotnictwa w Krakowie miało miejsce podpisanie umów ramowych na realizację Lokalnych Strategii Rozwoju objętych Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR 2023-2027) i programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (FEM 2021-2027).

Z pewnością można powiedzieć, iż było to wydarzenie o ogromnym znaczeniu dla małopolskich obszarów wiejskich, a tym samym dla naszego stowarzyszenia LGD „KORONA SĄDECKA”.

LGD „KORONA SĄDECKA” w ramach niniejszej umowy ramowej otrzyma znaczącą kwotę aż 5 mln EURO – co wczoraj własnym podpisem potwierdził Pan Marcin Bulanda – Prezes LGD „KORONA SĄDECKA” wraz z Marszałkiem Województwa Małopolskiego Panem Witoldem Kozłowskim oraz Wicemarszałkiem Województwa Małopolskiego Panem Łukaszem Smółka. Fundusze te bez wątpienia przyczynią się do rozwoju gmin naszego obszaru tj. Gminy Chełmiec, Kamionka Wielka, Nawojowa, Łabowa, Grybów oraz miasta Grybów, co jest informacją napawającą nas wielką radością.

Z tego też miejsca bardzo dziękujemy Panu Jackowi Migacz - Wójtowi Gminy Grybów, który swoją obecnością na tym wydarzeniu reprezentował stronę samorządową naszego obszaru.

Galeria zdjęć