chelmiec.pl

Prace nad LSR 2023-2027

Walne Zebranie Członków LGD "KORONA SĄDECKA"

W dniu 05.01.2024 r. w Astro Centrum Chełmiec odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „KORONA SĄDECKA”. W zebraniu licznie uczestniczyli członkowie stowarzyszenia, w tym Pan Marek Kwiatkowski – Starosta Powiatu Nowosądeckiego oraz Pan Bernard Stawiarski – Wójt Gminy Chełmiec.

W trakcie Walnego Zebrania Członków podjęto m.in. uchwałę w sprawie uzupełnienia składu Rady LGD „KORONA SĄDECKA” w tym przewodniczącego oraz wiceprzewodniczących.

Kluczowym momentem zebrania było podjęcie uchwał dotyczących odwołania oraz wyboru nowego Zarządu LGD „KORONA SĄDECKA”. Powyższa zmiana podyktowana była koniecznością dostosowania do obowiązujących przepisów w zakresie zachowania  parytetów w organie decyzyjnym.

Zgodnie z głosami Walnego Zebrania Członków do nowego Zarządu LGD „KORONA SĄDECKA” wybrano następujące osoby:

  • Pan Marcin Bulanda – Prezes Zarządu, przedstawiciel Gminy Chełmiec reprezentujący sektor publiczny,
  • Pan Mateusz Pogwizd – Wiceprezes Zarządu, przedstawiciel Stowarzyszenia Kulturalnego „Z tradycją w przyszłość”,  reprezentujący sektor społeczny,
  • Pani Grażyna Dudek –przedstawiciel Przedsiębiorstwa Produkcyjnego – Usługowego Eleonora Krzyżak z Chodorowej - Członek Zarządu reprezentująca sektor gospodarczy.

Pan Prezes Marcin Bulanda podziękował dotychczasowemu Zarządowi za współpracę oraz wyraził nadzieję na kontynuację efektywnego współdziałania w nowym składzie w okresie programowania 2023-2027.

Wszystkim członkom bardzo dziękujemy za obecność.

Galeria zdjęć