chelmiec.pl

Prace nad LSR 2023-2027

Rozpoczynamy rekrutację do projektu pn.: „Korona Sądecka na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”.

Rozpoczynamy rekrutację do projektu
pn.: „Korona Sądecka na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”.
 

 

Termin przyjmowania formularzy rekrutacyjnych w I turze od 06.06.2016r. – 24.06.2016r.

 

            Informujemy, że zgodnie z założeniami projektu WSZYSCY Kandydaci zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie oraz do wypełnienia i złożenia formularza rekrutacyjnego – ZAŁACZNIK nr 1 DO REGULAMINU.

 

Następnie każda osoba wyłoniona w procesie rekrutacji, będzie zobowiązana do podpisania:

  • Deklaracji uczestnictwa w projekcie;
  • Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzaniu wizerunku;
  • Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  • Oświadczenia o podjęciu zatrudnienia;
  • Oświadczenia uczestnika projektu.

            Kolejno każdy z Uczestników Projektu - zgodnie z wymaganiami Regulaminu konkursu - zostanie objęty obligatoryjnym wsparciem udzielanym przez doradcę zawodowego (w postaci identyfikacji potrzeb oraz zdiagnozowania możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego), w ramach którego opracowany zostanie Indywidualny Plan Działania dla każdego UP, który będzie wyznaczał dalszą ścieżkę danej osoby w projekcie, która będzie obejmować może albo skierowanie UP na szkolenie i/lub staż albo umożliwienie aplikowania o przyznanie pomocy na podjęcie działalności gospodarczej.

 

            W przypadku osób u których na etapie konstruowania IPD, zostaną zdiagnozowane predyspozycje konieczne do uzyskania tego rodzaju wsparcia w ramach założenia własnej działalności gospodarczej, UP będą musieli wypełnić dodatkowo: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KANDYDATA DO WSPARCIA DOTACJA NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – POMOC DE MINIS. Wybór kandydatów do tej formy wsparcia przebiegał będzie według etapów, określonych w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa.

 

BEZPŁATNA INFOLINIA: 801 022 372

 

Punkt rekrutacyjny Gmina Chełmiec:
Urząd Gminy

adres: 33-395 Chełmiec, ul. Papieska 2,

tel. 18 414 56 58 

Punkt rekrutacyjny Miasto Grybów:

Urząd Miejski

adres: 33-330 Grybów, ul. Rynek 12,

tel.: 18 445 01 40

Punkt  rekrutacyjny Gmina Grybów: 

Gminny Ośrodek Kultury Filia w Gródku

adres: 33-331 Stróże, Gródek

tel.: 798401736 

Punkt rekrutacyjny Gmina Kamionka Wielka: 

Urząd Gminy

adres: 33-334 Kamionka Wielka

tel.: 18 445-60-17 wew. 29

 

 

 

 

Regulamin rekrutacji

Formularz rekrutacyjny

Formularz rekrutacyjny - wersja edytowalna