chelmiec.pl

Prace nad LSR 2023-2027

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE NA KONFERENCJI „ROLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ W ROZWOJU LOKALNYM” W ASTRO CENTRUM CHEŁMIEC

Dzień 23 listopada 2023 roku  na długo pozostanie w pamięci naszego stowarzyszenia. W tym dniu w Astro Centrum Chełmiec odbyła się Konferencja pt. „Rola podmiotów ekonomii społecznej w rozwoju lokalnym” organizowana przez LGD „KORONA SĄDCEKA w ramach operacji własnej pn. „Centrum Organizacji Pozarządowych Korony Sądeckiej”. Głównym celem tego spotkania było ukazanie organizacjom pozarządowym trendów w rozwoju podmiotów ekonomii społecznej oraz określenie miejsca organizacji pozarządowych w lokalnej społeczności.

Konferencja rozpoczęła się od przywitania wszystkich zebranych gości przez Prezesa LGD „KORONA SĄDECKA” Pana Marcina Bulanda. Na konferencji również nie zabrakło gospodarza Gminy Chełmiec – Pana Bernarda Stawiarskiego, który wyraził zadowolenie z tak licznej reprezentacji organizacji pozarządowych i docenił ich lokalną wartość.

Celem przekazania organizacjom pozarządowym jak najbardziej przydatnej i merytorycznej wiedzy został zorganizowany panel dyskusyjny  z udziałem 3 ekspertów specjalizujących się w tematyce ekonomii społecznej. Osoby Pana Krzysztofa Braś – Prezesa Towarzystwa Oświatowego Ziemi Chrzanowskiej oraz koordynatora merytorycznego i doradcy biznesowego w Małopolskim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej, Pana Michała Mółka - doktora nauk prawnych, specjalizującego się z zakresu prawa administracyjnego, w tym prawa organizacji pozarządowych oraz mediacji oraz Pana Piotra Wojtas – kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej w Stróżach zrobiły na wszystkich zebranych niesamowite wrażenie. Lekkość wypowiedzi a zarazem ich głęboka wiedza sprawiły, że z prawdziwą przyjemnością słuchało się tej  dyskusji. Podczas panelu został również zaprezentowany film o podmiotach ekonomii społecznej, przybliżający podmioty ekonomii społecznej, prezentujące szereg swoich działań dla społeczności lokalnej. Film ukazał również powstałe Centrum organizacji pozarządowych Korony Sądeckiej jako ciekawa i innowacyjna inicjatywa na obszarze LGD „Korona Sądecka”.

Konferencja była również okazją do zaprezentowania się 3 podmiotów ekonomii społecznej
z różnych branż: kulinarnej, rękodzielniczej oraz związanej z muzyką Lachów i Pogórzan. Koło Gospodyń Wiejskich z Siołkowej przygotowało warsztat kulinarny natomiast Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich z Marcinkowic przygotowało warsztat rękodzielniczy. Oba te warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem przybyłych osób oraz chęcią skorzystania z możliwości nauki nowych  umiejętności.

Ogromne emocje wzbudził występ Zespołu Regionalnego „Mszalniczanie”, który nie tylko zaprezentował piękny cykl tańców, ale także przybliżył uczestnikom konferencji historię zespołu oraz opis strojów regionalnych, co było barwnym dopełnieniem całości widowiska. 

Uczestnicy konferencji zostali również ugoszczeni zarówno bufetem kawowym, jak i smacznym obiadem, przygotowanym przez Astro Centrum Chełmiec.

Odzew z jakim spotkała się konferencja mile nas zaskoczył. Uczestnicy konferencji wyrazili zadowolenie zarówno z pomysłu organizacji takiego wydarzenia jak i samego jego przebiegu. Okazja do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk wśród organizacji pozarządowych uczestniczących w konferencji była z pewnością wartością dodaną całego wydarzenia z czego również jesteśmy niezwykle zadowoleni. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i zaangażowanie w przebieg konferencji.

Operacja pn. „Centrum organizacji pozarządowych Korony Sadeckiej”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW 2014-2020.