chelmiec.pl

Prace nad LSR 2023-2027

Jesteśmy bardziej świadomi ekologicznie – wyjazdowe warsztaty ekologiczne Korony Sądeckiej

Lokalna Grupa Działania „KORONA SĄDECKA” w ramach realizacji operacji własnej  pn.  „Ekolider Korony Sądeckiej - organizacja warsztatów wyjazdowych o tematyce ekologicznej” zorganizowała w dniach od 06-08.11.2023 r. wyjazdowe warsztaty ekologiczne w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych z wykorzystaniem rozwiązań inowacyjnych, dla mieszkańców obszaru LGD, przedstawicieli NGO i lokalnych liderów.

Szkolenie odbyło się w Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii WGGiOŚ, AGH w Miękini. Podczas dwóch dni szkoleniowych uczestnicy warsztatów nabyli wiedzę z zakresu, m.in.: idei klastrów energii, instalacji fotowoltaicznych, efektywności energetycznej budynków, zasad instalowania i eksploatacji kolektorów słonecznych i pomp powietrza oraz ogólnych zasad polityki w dziedzinie środowiska oraz ochrony wód gospodarki wodnej (GOZ). Samo szkolenie w tym miejscu, zajęcia warsztatowe i plenerowe oraz wykładowcy, posiadający niesamowitą wiedzę i umiejętności jej przekazania w zakresie szeroko rozumianej ekologii, było bardzo ciekawą i pouczającą inicjatywą edukacyjną, która docelowo wpłynęła na podniesienie wiedzy i umiejętności w tym zakresie mieszkańców obszaru LGD.

Dodatkowym punktem całości szkolenia, mającym niesamowitą wartość dodaną w zakresie  podniesienia i wzmocnienia świadomości ekologicznej uczestników szkolenia, była wizyta
 w Ekospalarnii, czyli Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie. Technologia termicznego przekształcania odpadów to najbardziej dojrzałe i proekologiczne rozwiązanie problemu odpadów, co potwierdzają wieloletnie doświadczenia krajów europejskich, w których systemy termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem energii stanowią podstawę całego systemu gospodarki odpadami. Możliwość bezpośredniego obejrzenia całego procesu dostarczenia odpadów i ich przekształcenia w bezpieczny dla środowiska… dym, była niesamowitą dawką wiedzy i wzmocnienia świadomości ekologicznej wśród uczestników warsztatów.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom wyjazdowych warsztatów ekologicznych za efektywne uczestnictwo  i aktywność podczas warsztatów oraz pytania, które pokazały zainteresowanie
i ważność w zakresie szeroko rozumianej ekologii i jej wpływu na teraźniejszość i przyszłość naszą i naszych pokoleń.

Warsztaty zostały realizowane w ramach operacji własnej pn. „Ekolider Korony Sądeckiej – organizacja warsztatów wyjazdowych o tematyce ekologicznej ”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER " objętego PROW 2014-2020.

Fotorelacja z warsztatów. Fot. L.W