chelmiec.pl

Prace nad LSR 2023-2027

Dofinansowanie z PROO 5

LGD „Korona Sądecka” otrzymała dofinansowanie do realizacji zadania – „Wsparcie doraźne dla biura LGD Korona Sądecka”. Zadanie finansowane jest ze środków otrzymanych z Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 konkurs PROO Priorytet 5 - Wsparcie doraźne.

Dofinansowanie w kwocie 10 000,00 zł przeznaczone zostanie na zakup wyposażenia dla biura LGD Korona Sądecka.

 „Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030”