chelmiec.pl

Prace nad LSR 2023-2027

Aktywni seniorzy

W dniu 1 grudnia 2016 roku Lokalna Grupa Działania Korona Sądecka podpisała umowę z Województwem Małopolskim na realizację zadania publicznego pn: „Aktywni seniorzy”.

Wybór LGD Korona Sądecka do realizacji zadania jest rezultatem złożenia oferty w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2016-2017 zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej w obszarze wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych w ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego i jego pozytywnej oceny przez  Województwo Małopolskie.

Projekt skierowany jest dla osób 55+ zamieszkujących obszar miejscowości Gminy Chełmiec: Boguszowa, Dąbrowa, Januszowa, Klimkówka, Kurów, Librantowa, Naściszowa, Paszyn, Piątkowa, Ubiad, Wielogłowy, Wielopole, Wola Kurowska.

Głównym celem zadania jest integracja wewnątrzpokoleniowa osób w wieku 55+, wzmacnianie świadomości zdrowotnej oraz budowanie więzi  międzypokoleniowej na terenie Gminy Chełmiec.

W ramach zadania realizowane będą następujące działania:

  1. Spotkania ze specjalistami w dziedzinie zdrowia (dietetyk, rehabilitant i diabetolog)
  2. Wykonanie badań z zakresu wykrywania cukrzycy
  3. Organizacja wyjazdów na basen
  4. Organizacja pieszych wędrówek połączona ze zwiedzaniem i rekreacją
  5. Taniec jako forma aktywności ruchowej

 Termin realizacji projektu: Grudzień 2016 – Październik 2017