chelmiec.pl

Prace nad LSR 2023-2027

Ankieta dla Beneficjentów

Ocena działań komunikacyjnych LGD "KORONA SĄDECKA"

1.Status Beneficjenta:
2. Beneficjent reprezentuję obszar LGD
3. Dotację otrzymałem/łam na:
4. Korzystałem/łam z doradztwa w LGD
5. Informację o możliwości skorzystania z doradztwa pozyskałam/łem
6. Doradztwo dotyczyło: (możliwość wielokrotnego wyboru z wykorzystaniem klawisza Ctrl)

Znajomość tematu, przygotowanie merytoryczne
Umiejętność przekazania treści (jasny przekaz informacji)
Poziom obsługi (życzliwość, uprzejmość, chęć udzielenia pomocy)
Przydatność informacji przekazanych w trakcie doradztwa
Stopień zadowolenia z doradztwa
Dostosowanie form wsparcia do Państwa oczekiwań
Wpływ uzyskanych informacji na decyzję o realizacji planowanego przedsięwzięcia
Ogólna ocena doradcy

8. Największym problemem przy ubieganiu się o dotację było: (wielokrotny wybór z klawiszem Ctrl)
9. Jeżeli pojawi się możliwość ubiegania się o kolejną dotację :
10. Usługa doradcy biura LGD „KORONA SĄDECKA” pomogła mi:
Inne uwagi/sugestie co do dostępności i jakości doradztwa świadczonego przez doradców w biurze LGD :