chelmiec.pl

Prace nad LSR 2023-2027

OCEŃ NAS

Szanowni Państwo!

W celu podnoszenia jakości i rozwijania naszej działalności zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety, dzięki której możliwe będzie zbadanie Państwa satysfakcji z przeprowadzanych przez LGD „Korona Sądecka” działań. Niniejsza ankieta jest anonimowa.

1.Jest Pan/Pani:
2. Czy korzystała/a Pan /Pani ze środków unijnych w ramach naborów ogłoszonych przez LGD "Korona Sądecka"w latach 2016, 2017 oraz 2018?
3. Do której z poniższych grup Pan/Pani należy:
4. Z jakich źródeł najczęściej uzyskuje Pan/Pani informacje o działaniach realizowanych za pośrednictwem LGD „Korona Sądecka”?
5. Czy działania informacyjno - promocyjne prowadzone przez LGD „Korona Sądecka” są w Pana/Pani opinii:
6. Jakie Pana/Pani zdaniem, działania informacyjne należy wzmocnić, aby informacje na temat działalności LGD „Korona Sądecka” docierały do jak największej liczby osób zainteresowanych pozyskaniem środków unijnych za pośrednictwem stowarzyszenia?
7. Czy strona internetowa LGD „Korona Sądecka” i informacje na niej zamieszczane są przedstawiane w sposób przejrzysty, jasny i kompletny?
8. Jak ocenia Pan/Pani doradztwo udzielane przez pracowników biura LGD „Korona Sądecka”?
Uwagi